حریم شخصی کاربران وب سایت هتل پاسارگاد

هتل 4 پاسارگاد، حریم شخصی مشتریان و بازدید کنندگان را محترم می شمارد و به حفاظت از اطلاعات شخصی مشتریان و بازدید کنندگان خود پایبند است. این سند بیان کننده خط مشی صیانت از حریم شخصی، مربوط به وب سایت هتل 5 ستاره مروارید خزر به نشانیwww.Hotelpasargad.com است. ما هیچگونه اطلاعات شخصی شما را هنگامی که وب سایت ما را ملاحظه می کنید، جمع آوری نمی کنیم، مگر اینکه شما، آن اطلاعات را در اختیار ما قرار دهید.

در مورد مشتریان و همکاران فعلی و آینده، هنگامی که شما اطلاعات شخصی هویتی (هر گونه اطلاعاتی که هویت شما را فاش کند) در اختیار ما قرار می دهید، می توانید مطمئن باشید که این اطلاعات تنها برای پشتیبانی ارتباط شما و در جهت خدمت رسانی به شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ما اطلاعات را چگونه استفاده می کنیم؟

هتل 4 پاسارگاد اطلاعات شخصی شما را با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی ثالث قرار نخواهد داد و از اطلاعات تماسی که در اختیار دارد تنها در جهت برقراری ارتباط با شما استفاده می کند.

شرکت همچنین محتویات هیچ نامه الکترونیکی، یا مراسلات و مکاتباتی که هتل 4 پاسارگاد برای مشتریان خود ذخیره می کند را برای هیچ شخص ثالثی افشا نخواهد کرد، مگر در (الف) موضوع سلامت و ایمنی عمومی مطرح باشد، (ب) در ارتباط با انتقال اموال تجاری دیگری به مشتری باشد، (ج) مورد نیاز برای انجام خدمات، بررسی های حقوقی باشد که شرکت به صلاحدید خود منفردا آن را، لازم بداند. (د) لازم باشد که برای پیگیری امور جنایی در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد.